tirsdag den 18. marts 2008

Der er noget om snakken....

Jeg har aldrig rigtig interesseret mig for astrologi, måske manglende forståelse for samspillet mellem sol, måne og stjerner, men når jeg læser dette her, er der alligevel noget om snakken. Med en fødselsdag d. 27. januar, er jeg typisk (eller atypisk) vandmand.

  • Den lyse side: Vandmænd er levende, opfindsomme og originale. Alt passer til Vandmanden, og det at være særpræget bekymrer ikke dette tegn; faktisk er Vandmanden altid ude af trit med resten af verden og nyder alt der er anderledes. Vandmanden er også et af stjernetegnenes lykkeligste excentrikere. Selv om det kan være utroligt vanskeligt at komme tæt på en vandmand, så er det et Fast tegn og derfor loyal og trofast. Bed en Vandmand om hjælp og du får den øjeblikkelig, som om nødvendigt vil give sin sidste skjorte væk.
  • Den dunkle side: Vandmandens personlighed kan være kaotisk og uforudsigelig, stædig og oprørsk, forskruet og trodsig. Det er et tegn, som kan være fuldstændig viet til det at være ukonventionel, alt imens det ubevidst bliver hængende i et stivnet mønster. Det er også et tegn, der kan lukke af til grænsen til kulde, hvilket kan gøre det vanskeligt for andre at omgås dem. De tager sig ikke af hvad andre tænker, og somme tider blæser de på sociale konventioner til fordel for anarki. Den isolation dette kan medføre, kan komme som en overraskelse for en Vandmand, da de har vanskeligt ved at indse, at de kan have handlet urimeligt.
  • Menneskekærlig: Selv om Vandmands-karakteren er en af de mest upersonlige og indelukkede, nærer Vandmænd alligevel altid en dyb omsorg og interesse for deres medmennesker. De er også fulde af menneskekærlige idealer, som dog kan forekomme lidt vage, hvilket giver Vandmænd ry for at have hovedet i skyerne.
  • Kærlighed: Vandmænd er udadvendte, underholdende, intelligente og ofte meget idealistiske; de har mange venner, som spiller en vigtig rolle i deres liv. De er tit loyale og pålidelige, og deres partnere kan let blive misundelige på de nære bånd mellem en Vandmand og dens venner. De er meget uafhængige, og kan ikke udstå at være bundet. Ikke desto mindre er de trofaste og understøttende i de rigtige forhold. Skønt de virker meget ukomplicerede, skal man ikke tro, at Vandmænd er lette at omgås, da de er uforudsigelige og gerne holder deres partner i uvished. Vandmænd er ikke meget for at vise deres virkelige følelser. Deres uafhængighed betyder, at det kan være svært for dem at falde til i et forhold. De har svært ved at opbygge tillid, men er meget trofaste, når et forhold er etableret.
  • Erotik: Mange Vandmænd bruger en del tid på at drømme om kærlighed og erotik, og det afspejler sig i deres seksuelle adfærd. Det hævdes ofte at de har svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. Vandmænd bliver tit tillagt opfindelsen for begrebet fri kærlighed, men det ligger for det meste langtfra sandheden i deres eget sexliv Selvom de motiveres stærkt af stemninger, kan de være uden forbindelse med deres egne følelser, da disse er skjult så godt. Når først de har etableret et forhold, kan Vandmændene imidlertid være opfindsomme og til tider endda perverse. De er tit revolutionerende tænkere, og deres seksuelle udfoldelser kan chokere de mere konventionelle tegn. Aldrig så snart har de opdaget en ny seksuel teknik førend de fascineres endnu mere af en anden. Vandmændenes partnere er tit hypnotiseret af deres fortryllelse, men på samme tid desorienterede af deres åbenbare fjernhed og uafhængighed. Vandmænd er meget pålidelige, uforudsigelige og underholdende elskere.
  • Vandmandtypen: Et langt ansigt med en bred pande, en venlig mund og en velformet hovedform. Dette tegn strækker sig fra det tætte og korpulente, til det spinkle og sarte. De har en tendens til at *leve i hovedet*, og er derfor tilbøjelige til at mistro den fysiske, da de især opfatter kroppen som en besværlig hindring for deres mentale beskæftigelser. Det mest ensartede træk ved Vandmanden er øjnene, som sædvanligvis er vidt åbne og utroligt klare. Deres udtryk er venligt på en uhildet måde, men de kan synes vage og uopmærksomme. Ofte virker det som om de ser en horisont, der ligger langt ude for dødeliges syn,, hvilket de måske også kan!! De fører sig frem med en mine af selvbeherskelse. Den fysiske holdning er karismatisk, men ofte på en fjern måde.
  • Ædelsten: Akvamarin: Denne klare, blå eller blågrønne sten giver lethed, munterhed, humor og mod. Den symboliserer venskab og hævdes at kunne lindre stress.
  • Helbred : Skader på lægge og ankler, åreknuder, dårligt kredsløb, blodsygdomme, hjertebanken.. Vandmænd er ofte fascineret af spørgsmål om helbredelse, især inden for de nye teknikker. Alligevel kan de let forsømme sig selv. De er simpelt hen for opslugt af deres tanker. Træthed kan føre til manglende koncentration og gøre dem irritable og anspændte. Andre typiske symptomer for Vanmænd er muskelspændinger og kramper. Dette kan være lang tid undervejs og efterhånden føre til kredsløbs-lidelser, endnu et typisk symptom for Vandmænd. De bliver ofte ubehageligt overraskede når kroppen svigter, og de er vanskelige patienter. Når Vandmænd driver motion, bør de ikke overdrive. Undertrykt vrede kan føre til forvirring.

Hvis du hænger på stadigvæk og nåede helt her ned, vil jeg blot sige, at jeg tror ca. 90 % af det der står, passer 100 % på mig... ret godt ramt alligevel :o)


1 kommentar:

Janne sagde ...

Nej hvor sjovt.........og ja, det passer nu meget godt.:-)

Klikkede lige på mit stjernetegn - Jomfru - hihi passer nu også.......på godt og ondt!

Men altså - kan jo ikke passe man kan dele mennesker ind på den måde i 12 kasser..........?
Eller kan det?